Monthly Archives: jún 2022

Kvetinový deň v DSS Holíč

Naši klienti prijali pozvanie na Kvetinový deň do DSS Holíč na Kátovskej ulici, kde pod vedením ergoterapeutov aranžovali kytice podľa vylosovanej predlohy. Odmenení boli všetci zúčastnení. Srdečne ďakujeme za pozvanie.

Zasadnutie rady obyvateľov

V tomto týždni sa uskutočnilo zasadnutie rady obyvateľov a spoločné stretnutie s klientmi, kde sme prerokovali otázky spokojnosti klientov so zabezpečením poskytovania sociálnej služby a zvolili sme nových členov rady… Read more »

Športový deň

Vo štvrtok sme u nás mali plný dom športovcov z radov našich klientov. Celé podujatie nám zahájili Mažoretky z Terézie a slávnostný sľub súťažiacich a rozhodcov. 12 stanovísk nám ponúklo… Read more »

Ocenenie pre Ing. Martu Tomčíkovú

Pod názvom Ćaša spolupráce sa v Kultúrno-osvetovom centre uskutočnilo slávnostné oceňovanie osobností mesta  Holíč. cenu primátora si odnieslo sedem jednotlivcov, ktorí svojimi aktivitami pozitívne zviditeľňujú mesto v rôznych oblastiach spoločenského života. Medzi ocenenými … Read more »

SEXTETO PLUS v Senior dome Terézia

V tomto týždni nás navštívili členovia SEXTETA PLUS z Hodonína, ktorí nás prišli po dvoch rokoch pozdraviť a rozveseliť našich klientov ich úžasným repertoárom. Zaspievali sme si spoločne, pretože pesničky… Read more »