O nás

V príjemnom prostredí a blízkosti Holíčskeho zámku, za podpory zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR bolo vybudované nové zariadenie sociálnych služieb

– pre seniorov na dožitie
– pre zdravotne a sociálne odkázané osoby
– pre manželské páry aj s rôznym stupňom zdravotnej odkázanosti

Zariadenie je bezbarierové, všetky lôžka majú v dosahu signalizačné zariadenie na privolanie opatrovateľského personálu, všetky ubytovacie miestnosti sú vybavené pripojením na internet a TV signál

 

Dňa 5.6. 2023 zariadenie sociálnych služieb Senior dom Terézia, n.o. prevzalo vo svojich priestoroch nainštalovanú fotovoltaickú hybridnú klimatizáciu, ktorá pracuje s maximálnym využitím energie získanej z fotovoltaických panelov umiestnených na streche zariadenia.

Za pomoci finančného príspevku z fondov Európskej únie, konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v čase 10. výročia zahájenia prevádzky v zariadení Senior dom Terézia sa takto podarilo zvýšiť kvalitu života a zdravia prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov a domova sociálnych služieb.