Vážení príbuzní, rodinní príslušníci, všetci naši priaznivci,

S radosťou Vám oznamujeme, že v s platnosťou od 2. 12. 2022 rušíme opatrenia pre realizáciu návštev v zariadení Senior domu Terézia

Návštevy v zariadení sa môžu uskutočňovať kedykoľvek v čase od 09.00 do 18.00 hod. Dĺžka návštevy nie je časovo obmedzená. Návštevy sa môžu realizovať v exteriéry zariadenia ako aj v oddychových častiach budovy. Ležiaci klient môže prijať návštevu na izbe. Klienti bývajúci na izbe sami môžu prijať návštevu na izbe. V súlade s pokynmi hlavného hygienika SR každý návštevník musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom počas celej doby návštevy. K návšteve do zariadenia nie je potrebný test na COVID 19. Prosíme návštevy , aby pri vstupe do budovy si svoju návštevu riadne zaevidovali do knihy návštev. Ďakujeme za pochopenie .

Ing. Marta Tomčíková
riaditeľka n.o.