Monthly Archives: jún 2020

Ako je u nás

Nakoľko sme za posledné obdobie nemohli organizovať našepravidelné podujatia, už teraz, v uplynulom týždni sme opäť potešili našich klientov – oslávencov gratuláciou, sladkosťou priamo na izbu, kde sme si aj… Read more »

Návštevy v našom zariadení

Naši klienti sú potešení návštevami svojich detí, príbuzných a priateľov. Na základe usmernení, ktoré dostávame sú návštevy organizované a je stále nutné, aby ste sa na návštevy vopred nahlasovali, a… Read more »

Emócie, láska a spokojnosť

Len vtedy má naša práca zmysel, keď vidíme šťastné a spokojné tváre naších klientov. Ale, rodina je rodina! Emócie sú za posledné dni veľmi silné. Preto volajte, nahlasujte sa a… Read more »

Milí naši priatelia,

konečne nastal deň, keď sme mohli pootvoriť dvere nášho zariadenia a privítať prvých návštevníkov už hodinu po zrušení nariadenia, ktoré vláda SR zo dňa 6.3.2020 prikázala, a to v záujme… Read more »

Návštevy v zariadení Senior dom Terézia

Vážení príbuzní, priatelia, známi klientov zariadenia Senior dom Terézia. Vzhľadom na rozhodnutie vlády o uvoľnení prevádzky zariadení sociálnych služieb a vzhľadom na z tohto rozhodnutia vyplývajúcu úpravu režimu návštev si… Read more »

Život pri zámku

Vykročili sme do nového týždňa, ale aj do nového mesiaca, od ktorého očakávame pozitívne správy a rozhodnutia a veríme, že sa naše brány čoskoro otvoria. Týždeň ubehol a my sme… Read more »