Kategória: Ako žijeme

Skúsili sme to s hlinou

Za odbornej pomoci p. Petra Pavlíka a jeho manželky, ktorí majú svoju vlastnú keramickú dielňu sme si mali možnosť skúsiť prácu s hlinou. Naši klienti sú ozaj veľmi šikovní a… Read more »

Oslavovali sme

Naším meninovým a narodeninovým oslávencom sme zablahoželali pozdravením a kvetinou. K tomu sladký zákusok, prípitok, báseň a aj hudobná zdravica. Veľa zdravia prajeme naši milí klienti.

DUO FANTASY

Naši priatelia Anička a Majko, ktorí tvoria DUO FANTASY nám dnes doobeda zahrali a zaspievali a spríjemnili nám tým dnešný piatkový deň. ĎAKUJEME ♥ Leto sa nám pomaly ale isto končí,… Read more »

Olympijský deň

Na pozvanie Spojenej školy v Holíči sme sa zúčastnili Olympijského dňa v ich priestoroch, kde sme si mali možnosť zasúťažiť a zúčastniť sa zaujímavej prednášky týkajúcej sa zdravého životného štýlu… Read more »

Kvetinový deň v DSS Holíč

Naši klienti prijali pozvanie na Kvetinový deň do DSS Holíč na Kátovskej ulici, kde pod vedením ergoterapeutov aranžovali kytice podľa vylosovanej predlohy. Odmenení boli všetci zúčastnení. Srdečne ďakujeme za pozvanie.

Zasadnutie rady obyvateľov

V tomto týždni sa uskutočnilo zasadnutie rady obyvateľov a spoločné stretnutie s klientmi, kde sme prerokovali otázky spokojnosti klientov so zabezpečením poskytovania sociálnej služby a zvolili sme nových členov rady… Read more »

Športový deň

Vo štvrtok sme u nás mali plný dom športovcov z radov našich klientov. Celé podujatie nám zahájili Mažoretky z Terézie a slávnostný sľub súťažiacich a rozhodcov. 12 stanovísk nám ponúklo… Read more »