Kategória: Ako žijeme

Z nášho života

Niekoľkými fotografiami Vám chceme priblížiť, ako trávime náš čas. Krásne životné jubileum oslávila naša pani Regína Šedivá, ktorej prajeme veľa, veľa zdravia! Navštívili nás poeti, ktorí nám ukázali svoje umenie a s ktorými… Read more »

Naše letné aktivity

V týchto letných a horúcich dňoch sústreďujeme našu činnosť na doobedňajšie hodiny, kedy nie je počasie až tak horúce. Príjemné posedenie pri hudbe a limonáde, rôzne kognitívne hry, ľahká športová činnosť, zážitkové rozprávanie…toto… Read more »

Kvetinové popoludnie

Na pozvanie Domova dôchodcov a DSS pre dospelých v Holíči sa naši prijímatelia so sprievodom zúčastnili v stredu 21. júna krásneho podujatia „Kvetinový deň“, kde sa v plnom prúde aranžovalo zo živých ale aj umelých  kvetín. Naši… Read more »

JUNIÁLES

Je prvý letný deň a sme v mesiaci jún. V našom zariadení sme si opäť pripravili jedno veselé podujatie – JUNIÁLES. Spoločne s našimi prijímateľmi sme si vyzdobili altánok vo dvore a… Read more »

MÁJKA postavená

Keďže nám mesiac máj už klope na dvere, nedalo nám inak ako si dnes postaviť v našom zariadení MÁJKU. Na „pomoc“ nám prišli aj naši priatelia z folklórneho súboru VALŠA, ktorí svojim… Read more »

Oslava 100 rokov

„Veľa šťastia, zdravia….“ sa nieslo našou budovou. Zablahoželali sme našej milej pani Jaroslave k jej vzácnemu životnému jubileu. Oslávila krásnych 100 rokov života. Čože je možné zapriať viac ako len to pevné zdravie…. Read more »

Spolupráca so študentmi

V rámci programu ERASMUS+ sme sa stali hostiteľskou organizáciou pre 8 študentov Střední pedagogickej a zdravotníckej školy sv. Anežky české z Odry. Sedem študentiek a jeden študent z odboru ošetrovateľ sa zaradilo do… Read more »