Monthly Archives: január 2021

Naše aktivity

Aj v tomto roku pokračujeme v našich aktivitách s klientmi, aby sme aj naďalej rozvíjali a udržiavali ich fyzické a psychické schopnosti podľa ich možností a schopností. V našich plánoch… Read more »

Zriadenie ošetrovateľskej činnosti.

Nezisková organizácia Senior dom Terézia zabezpečuje poskytovanie celoročných sociálnych služieb v zmysle §35 a §38 zákona 448/2008. V roku 2020 zrealizovala projekt za účelom rozšírenia svojej činnosti pre ohrozené komunity… Read more »