Naše aktivity

      Komentáre vypnuté na Naše aktivity

Aj v tomto roku pokračujeme v našich aktivitách s klientmi, aby sme aj naďalej rozvíjali a udržiavali ich fyzické a psychické schopnosti podľa ich možností a schopností. V našich plánoch na tento rok máme zaradenú aktivizáciu klientov, pohybové cvičenia, cvičenia na posilnenie jemnej motoriky, kognitívne tréningy, rozvoj tvorivosti, prevenciu osamelosti a izolácie klientov a pod. Nezabúdame ale ani na relax. Citlivo sa snažíme pristupovať ku každému, a to individuálne alebo skupinovo. Našou prioritou je neustále zvyšovanie kvality života našich klientov.