Zriadenie ošetrovateľskej činnosti.

      Komentáre vypnuté na Zriadenie ošetrovateľskej činnosti.

Nezisková organizácia Senior dom Terézia zabezpečuje poskytovanie celoročných sociálnych služieb v zmysle §35 a §38 zákona 448/2008. V roku 2020 zrealizovala projekt za účelom rozšírenia svojej činnosti pre ohrozené komunity t.j. zdravotne nezvýhodnené osoby a seniorov o služby podľa §22 zákona 448/2008, t.j o ošetrovateľskú činnosť.
Projekt „Zriadenie ošetrovateľskej činnosti v zariadení sociálnych služieb Senior dom Terézia“ finančne podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky čiastkou 10170,90€ Táto dotácia na podporu regionálneho rozvoja bola v plnej miere využitá pre zriadenie ošetrovne – ambulancie v priestoroch zariadenia soc. služieb Senior dom Terézia Holíč, ako aj ošetrovateľskej zóny a implementácie ošetrovateľských činností pod dohľadom odborného garanta.