Služby

Zariadenie pre seniorov a sociálne odkázané osoby má vytvorené podmienky na poskytovanie služieb v nasledujúcom rozsahu:
  1. Ubytovanie
  2. Upratovanie
  3. Pranie a žehlenie
  4. Zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti
  5. Záujmové a duchovné aktivity
  6. Sociálna rehabilitácia
  7. Stravovanie
  8. Pracovná terapia
  9. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti podľa §22 Zákona 448/2008 Z.z.