Dokumenty

Pri nástupe do zariadenia je potrebné…
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby
ZPS – Žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc_služby
žiadosť-o-posúdenie-odkázanosti-na-soc.-službu
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosti na sociálnu sluzbu
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
Postup pri vybavovaní žiadosti
Cenník služieb poskytovaných v zariadení Senior dom Terézia, platný od 1.1.2023
Všeobecné informácie
Strategická vízia, ciele a plán zariadenia Senior dom Terézia
Výročná správa

Krízový plán postupov a opatrení v prípade výskytu nákazy koronavírusom COVID – 19 u klientov zariadenia Senior dom Terézia 

Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie a montáž FTV hybridnej klimatizácie, odvod kondenzátu, zásobník teplej vody