Návštevy v našom zariadení

      Komentáre vypnuté na Návštevy v našom zariadení

Naši klienti sú potešení návštevami svojich detí, príbuzných a priateľov. Na základe usmernení, ktoré dostávame sú návštevy organizované a je stále nutné, aby ste sa na návštevy vopred nahlasovali, a to z dôvodu zabezpečenia nutných preventívnych opatrení, akou je aj napr. dezinfekcia návštevných priestorov a plynulosť chodu pri monitoringu príbuzných.

Preto vám chceme poďakovať za pochopenie a trpezlivosť.