Zasadnutie rady obyvateľov

      Komentáre vypnuté na Zasadnutie rady obyvateľov

V tomto týždni sa uskutočnilo zasadnutie rady obyvateľov a spoločné stretnutie s klientmi, kde sme prerokovali otázky spokojnosti klientov so zabezpečením poskytovania sociálnej služby a zvolili sme nových členov rady obyvateľov.