Ocenenie pre Ing. Martu Tomčíkovú

      Komentáre vypnuté na Ocenenie pre Ing. Martu Tomčíkovú

Pod názvom Ćaša spolupráce sa v Kultúrno-osvetovom centre uskutočnilo slávnostné oceňovanie osobností mesta  Holíč. cenu primátora si odnieslo sedem jednotlivcov, ktorí svojimi aktivitami pozitívne zviditeľňujú mesto v rôznych oblastiach spoločenského života. Medzi ocenenými  za prínos v oblasti sociálnych služieb bola aj naša pani riaditeľka Senior domu Terézia pani Ing. Marta Tomčíková . Ešte raz Vám gratulujeme a tešíme sa s Vami .   Ste človek s veľkým srdcom.