Informácie k umožneniu realizácie návštev a dočasného opustenia v zariadení Senior dom Terézia

Aktualizácia zo dňa 11. 9. 2020

OZNAM

 

Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID – 19 zariadenie sociálnych služieb Senior dom Terézia

mení návštevné hodiny v zariadení takto:

Pondelok 900 - 1500
Utorok -
Streda   900 - 1500
Štvrtok -
Piatok   900 - 1500
Sobota -
Nedeľa -

Podrobnejšie informácie o realizácii návštev v zariadení

V zmysle usmernenia k príprave na 2. vlnu pandémie ochorenia COVID-19 vydaného Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny zo dňa 3.7.2020 a s ohľadom na zhoršujúcu sa situáciu v niektorých regiónoch SR a v zahraničí nebude umožnené vykonať návštevu osobám:

a) s trvalým bydliskom v regiónoch Slovenska označených semafórom COVID-19 Ministerstva zdravotníctva SR ako rizikové(oranžové) a najviac rizikové(červené),

b) s trvalým bydliskom v krajinách, ktoré neboli Ministerstvom zdravotníctva SR označené ako bezpečné, alebo v oblastiach, ktoré boli označené ako rizikové.

Výnimku z takto stanovených návštevných hodín a obmedzení môže udeliť len riaditeľka n.o.

Ďalšie informácie:
Rizikové regióny Slovenska
Bezpečné krajiny a rizikové regióny