Darujte 2% zo svojich daní

Tak, ako v minulosti si vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o pomoc prostredníctvom poskytnutia percentuálnej časti vašich daní pre klientov zariadenia Senior dom Terézia.
Aby sme vám túto pomoc čo najviac zjednodušili, môžete si predpripravené tlačivá potrebné pre poukázanie dane podľa spôsobu podania daňového priznania, stiahnuť na nasledujúcich odkazoch:

Stránka 5 daňového priznania A pre Fyzické osoby
Stránka 12 daňového priznania B pre Fyzické osoby
Stránka 16 daňového priznania pre Právnické osoby
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane Zamestnanca