Október – mesiac úcty k starším

      Komentáre vypnuté na Október – mesiac úcty k starším

„Človek je krásny nielen vtedy keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. 
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi“.

Tak, ako každý rok v októbri sme aj tento rok pripravili pre našich seniorov počas mesiaca október niekoľko podujatí pre ich potešenie. Prvé podujatie sa nieslo v duchu recitácie a tanca. Naša milá obyvateľka p. Mária Sukupová nám predniesla niekoľko básní a pridala aj ukážku z vlastnej tvorby, za čo jej patrí naša vďaka. Náladu nám rozprúdila slečna Timea Janúšková z tanečného klubu TK Clasic z Hodonína. S nadšením odtancovala 6 ukážok spoločenského tanca, a veru že zožala veľký úspech u našich obyvateľov. Veríme, že ďalšie naplánované podujatia budú tak isto poteším pre všetkých.