10. výročie vzniku Senior Domu Terézia

      Komentáre vypnuté na 10. výročie vzniku Senior Domu Terézia

V tomto roku naše zariadenie oslavuje 10. výročie svojho vzniku. Všetky naše podujatia sa od začiatku roka niesli v duchu tohto výročia. V spoločných priestoroch Senior domu Terézia sme vystavili fotografie, ktoré nám pripomenuli tváre mnohých našich prijímateľov, ktorí k nám postupne nastupovali a prežili u nás kus svojho života. Hlavné a oslavné podujatie sa konalo dňa 24.mája v priestoroch kultúrno-osvetového strediska na Holíčskom zámku. Svojou prítomnosťou nás poctili veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska p. Nigel Baker, predseda Trnavského samosprávneho kraja p. Jozef Viskupič, primátor mesta Holíč p. Zdenko Čambal, starostovia a primátori miest a obcí zo skalického okresu, riaditelia škôl a materskej školy z Holíča, zástupcovia cirkví, naši priatelia zo súboru ECHO, LUNA, VALŠA a SEXTETO. O kultúrny program sa nám postarali žiaci zo Základnej umeleckej školy v Holíči. Počas slávnostného aktu boli za svoj prínos zariadeniu ocenení naši dlhoročný 
prijímatelia sociálnej služby – p. Oľga Marková, p. Rudolf Zelenka, p. Pavol Filín a p. MUDr. Irena Kajánková. Cena in memoriam bola venovaná aj p. Ailse Domanovej, ktorú prevzal jej syn p. Jan Doman.

Ocenenie za dlhoročnú a obetavú prácu si z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja p. Jozefa Viskupiča a riaditeľky zariadenia p. Marty Tomčíkovej prevzalo aj 10 zamestnancov. Ďakovný list za prácu pre zdravotne a sociálne odkázaných spoluobčanov v zariadení sociálnych služieb Senior dom Terézia obdržalo 14 pracovníkov zariadenia.

Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch spoločne dokážeme pre našich prijímateľov urobiť ešte veľa hodnotnej práce a podarí sa nám vytvoriť pre mnohých seniorov nový domov a dať im potrebnú starostlivosť a lásku 
zároveň.

Dovoľujeme si touto cestou vyjadriť naše poďakovanie Mestu Holíč za poskytnutie krásnych priestorov a pomoc pri organizácii akcie a študentom Spojenej školy v Holíči za pomoc pri cateringu.