Spolupráca so študentmi

      Komentáre vypnuté na Spolupráca so študentmi

V rámci programu ERASMUS+ sme sa stali hostiteľskou organizáciou pre 8 študentov Střední pedagogickej a zdravotníckej školy sv. Anežky české z Odry. Sedem študentiek a jeden študent z odboru ošetrovateľ sa zaradilo do pracovného procesu v našom zariadení a počas dňa vykonávali činnosti spoločne s našimi opatrovateľkami a inštruktorkami. Svojou prítomnosťou nie len že spríjemňovali chvíle naším obyvateľom ale postarali sa aj o ich opateru, hygienu či poriadok v izbách. Táto práca nebola ani jednému zo študentov neznáma, nakoľko sa s ňou stretávajú na svojej praxi v nemocnici. Študentom aj pedagogickému dozoru ďakujeme za ich príkladný prístup k práci a k našim prijímateľom sociálnej služby.