Životné jubileum

      Komentáre vypnuté na Životné jubileum

V tomto týždni sa naša obyvateľka pani Katarína Hôlková dožila krásneho 
životného jubilea 90 rokov. S kytičkou ruží sme zapriali veľa zdravíčka, 
úsmevu a spokojnosti, ktoré k pani Katarínke patria po dlhé roky jej 
života. Všetko len to najlepšie♥