Ocenenie pre Senior dom Terézia

      Komentáre vypnuté na Ocenenie pre Senior dom Terézia

V piatok 21.10.2022 v rámci celoslovenskej konferencie sestier 
pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej v Ružomberku bolo 
naše zariadenie ocenené Pamätnou plaketou PhDr. Margity Kosturikovej a 
Pamätným listom za úspešné zvládnutie ochorenia COVID-19. Ocenenie za 
celý kolektív zamestnancov Senior domu Terézia s vďakou a hrdosťou 
prevzali Bc. Žaneta Lešková a Mgr. Renáta Polakovičová.