Oslava jubilea troch sestier

      Komentáre vypnuté na Oslava jubilea troch sestier

Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo umožniť trom sestrám , aby sa 
opäť po rokoch stretli a mohli spolu bývať pod jednou strechou u nás v 
našom zariadení.  Tento týždeň sa dožila krásneho životného jubilea 
jedna z týchto sestier  naša klientka p. Terézia Fulopová. Pri tejto 
príležitosti sme pre nich pripravili malú oslavu plnú emócií a spomienok.