Ďakujeme TESCO

      Komentáre vypnuté na Ďakujeme TESCO

Týmto by sme chceli vyjadriť naše poďakovanie obchodnému reťazcu TESCO, supermarket Skalica za spoluprácu a ich ochotu pomôcť nám v týchto neľahkých časoch s nákupami pre našich klientov. Dnes sme mohli prevziať veľkú kopu tovaru, o ktorý mali naši klienti záujem. Veľmi si ceníme spoluprácu s vedením a s personálom, ktorí sú obetaví a pripravia nákupy pre nás. P. Pavel Svoboda, riaditeľ supermarketu osobne celý nákup priviezol do nášho zariadenia. ĎAKUJEME