Milí naši priatelia

      Komentáre vypnuté na Milí naši priatelia

Prihováram sa Vám takto, lebo ešte stále, a dalo by sa povedať s ešte väčšou intenzitou, útočí na nás neviditeľný nepriateľ, ktorým je koronavírus COVID-19. Napriek tomu, že sa blížia Vianoce sme s našimi klientmi v zariadení odlúčení od Vás, ich príbuzných a známych. Aspoň touto cestou Vás budeme informovať ako sme prežili obdobie Mikuláša, sviatok Lucií, či Vianoc.
Už dnes máme pre klientov pripravené darčeky pod stromček, o ktoré sa postarali dobrovoľníčky z „Vianočnej pošty“ firmy Mišík, či naši zamestnanci. Ohlásili sa nám aj deti zo Základnej školy na Školskej ulici, ktoré pre klientov pripravili prekvapenie: „Čo sa vojde do krabice od topánok“. Samozrejme, vytvárame priestor pre Vás – príbuzných našich klientov, ktorým môžete priniesť tiež darček, zabalený a bez produktov, ktoré rýchlo podliehajú skaze. Darček, prosím, označte tak, aby bolo zrejmé, komu je určený. Môžete ho poslať poštou, alebo priniesť na recepciu zariadenia, Určite ho adresát pod stromček dostane.
V prípade, ak sa klient rozhodne stráviť Vianoce mimo zariadenia, sú stanovené podmienky jeho návratu do zariadenia tak, aby bolo v maximálnej miere eliminované nebezpečenstvo zavlečenia nákazy. Prosím, prečítajte si pozorne „Prehlásenie“, v ktorom sú sformulované podmienky a ktorých splnenie budeme striktne požadovať.
Nuž a čo na záver. Želám Vám všetkým pokojné Vianoce a hlavne veľa zdravia. Dúfam, že toto neľahké obdobie skoro pominie a my budeme môcť znova otvoriť brány nášho zariadenia.

Ing. Marta Tomčíková