Kde je vôľa, tam je cesta

      Komentáre vypnuté na Kde je vôľa, tam je cesta

Vhodná pohybová aktivita vo vyššom veku má ochranný aj liečebný význam. Chôdza je ideálna pohybová aktivita, ktorá je šetrná ku kĺbom. Vďaka nej si dokážeme utužovať naše zdravie, kondíciu, líniu ale aj prečistiť mozog. Vysporiadať sa s rôznymi prekážkami je možné len vtedy, keď ich nielen poznáme, ale sme aj ochotní a schopní zaujať k nim reálny postoj. A ako je vidno, snaha našich seniorov prináša výsledky, s ktorými sú spokojní nielen oni sami.