Príhovor

      Komentáre vypnuté na Príhovor

Milí priatelia,

som tu opäť a aspoň touto cestou sa s Vami môžem podeliť o tie drobné radosti, ktoré nám uplynulé obdobie prinieslo.

V tomto, pre nás ťažkom období sme sa už naučili žiť s rúškami na tvárí, s väčším sociálnym odstupom, ale určite aj s väčšou empatiou voči každému klientovi. Lebo sú to oni, čo najviac trpia uzatvorením zariadenia – ich domova pred svojimi blízkymi. Aj keď sa snažíme, ani fotografie, e-maily, či telefóny nenahradia priamy, osobný kontakt.

Naše zariadenie, okrem opatrení o ktorých som Vás informovala v predchádzajúcom príhovore, pristúpilo k ďalším, aby sme čo možno najviac eliminovali nebezpečenstvo zavlečenia nákazy do nášho zariadenia. S platnosťou od 30. 3. 2020 meriame 2 krát denne teplotu všetkým klientom. Taktiež každému zamestnancovi je pri príchode a pri odchode zmeraná teplota a pri podozrení na zdravotné problémy musí okamžite kontaktovať svojho lekára s tým, že je zamestnancom zariadenia sociálnych služieb a je mu venovaná zvýšená pozornosť.

Klientov, ktorí idú na vyšetrenie do nemocnice majú pri návšteve zdravotného zariadenia rúško, rukavice a ochranné okuliare.

Klienti, ktorí sa vracajú z hospitalizácie sú 14 dní v karanténe, aby sa vylúčilo nakazenie počas hospitalizácie, či prevozu v sanitke.

S úľavou sme prijali rozhodnutie, že je každý klient pri návrate z hospitalizácie už testovaný na COVID-19.

Samozrejme v zariadení uplatňujeme veľmi striktné doporučenia hlavného hygienika a prísnu dezinfekciu. Preto s veľkou vďakou vítame dary od sponzorov, ktorí nám pomáhajú v tejto ťažkej dobe a o ktorých som sa v predchádzajúcom príhovore zmienila.

Ďakujem aj ďalším sponzorom, ktorými sú:

SOŠ technická Jozefa Čabelku Holíč, ktorá nám darovala ochranné štíty.

Grafobal a.s. Skalica nám daroval 150ks rúšok

O. Z. Inštitút pre otázky samosprávy nám darovalo 500ks rúšok

Nadácia J&T zabezpečila aj finančne v plnom rozsahu uhradila testovanie všetkých našich zamestnancov na COVID-19 prostredníctvom spoločnosti Medirex.

Práve keď píšem tieto riadky prebieha testovanie pod altánkom na nádvorí zariadenia a pevne dúfam, že dopadne dobre.

Marta Tomčíková
riaditeľka n.o.