Milí priatelia.

      Komentáre vypnuté na Milí priatelia.

Prihováram sa Vám takto, lebo v súčasnej situácii nemôžeme komunikovať priamo, ale iba prostredníctvom telefónu alebo internetu. Chcem Vás uistiť, že Vaši rodinní príslušníci a naši klienti sú v poriadku, a snažíme sa prijímať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby táto najviac ohrozená čast populácie bola v našom zariadení v bezpečí. Prosím Vás o dodržiavanie pokynov, ktoré znamenajú pre Vás obmedzenie kontaktu s Vašimi blízkymi. Je to v záujem zdravia klientov ako aj tých, ktorí sa o nich v tejto neľahkej dobe starajú. Máme veľké šťastie, že zariadenie disponuje rozsiahlymi priestormi, ktoré môžu klienti plne využívať pri voľnočasových aktivitách, ako aj rehabilitácii.

Každý deň, keď slniečko prehreje vzduch využívame na pobyt klientov v záhrade, kde sa môžu voľne pohybovať a posilňovať svoju imunitu. Sme pod pravidelným dohľadom obvodného lekára, ktorý do zariadenia prichádza pravidelne každý štvrtok, inak podľa potreby. Na tejto stránke Vás budeme denne informovať o tom, ako si Vaši príbuzní a naši klienti žijú. Budeme denne zverejňovať fotografie zo života v zariadení, aby ste sa takýmto spôsobom mohli „stretnúť“. Dnes Vám posielame aj pohľad na naše sociálne pracovníčky, ktoré si vyhrnuli rukávy, a ešte v minulom týždni ušili pre zariadenie potrebné rúška. Zaželajme si spoločne v tejto neľahkej situácii zachovať rozvahu, disciplínu a veľa šťastia.

Pozdravujem Vás všetkých.

Ing. Marta Tomčíková, riaditeľka n.o.