Monthly Archives: december 2020

Milí naši priatelia

Prihováram sa Vám takto, lebo ešte stále, a dalo by sa povedať s ešte väčšou intenzitou, útočí na nás neviditeľný nepriateľ, ktorým je koronavírus COVID-19. Napriek tomu, že sa blížia… Read more »