Návštevy v zariadení Senior dom Terézia

      Komentáre vypnuté na Návštevy v zariadení Senior dom Terézia

Vážení príbuzní, priatelia, známi klientov zariadenia Senior dom Terézia. Vzhľadom na rozhodnutie vlády o uvoľnení prevádzky zariadení sociálnych služieb a vzhľadom na z tohto rozhodnutia vyplývajúcu úpravu režimu návštev si vás dovoľujeme pozvať na návštevu vašich blízkych, pričom podobnejšie usmernenia týchto návštev si môžete prečítať v priloženom dokumente, ktorý si stiahnete na nasledujúcej adrese: